Over het Project

In april 2016 kwam Melvin met het idee: “Ik ga een knuffel ontwerpen voor kinderen in rampgebieden”. Voor Melvin is zijn geboorteknuffel ‘ezel’ van onschatbare waarde – als hij dus op tv beelden van kinderen ziet die alles zijn kwijt geraakt, raakt hij daar heel geëmotioneerd van. In zijn eerste project heeft Melvin materiaal en helpers verzamelt om 350 zelfontworpen knuffels te produceren. Klik hier om alle geproduceerde knuffels te zien. Deze heeft hij in de herfst van 2016 uitgedeeld aan kinderen in Nepal, die getroffenen waren door de aardbeving. Kijk hier voor een verslag van deze bijzondere reis. In zijn tweede project heeft hij voor kinderen in Syrië knuffels en hulpgoederen verzameld, die door de Stichting Hand in Hand voor Syrië verscheept werden.

Als derde project organiseert Melvin in 2017/2018 een Knuffel-Naai-Wedstrijd. Hiervoor konden enthousiaste mensen een eigen knuffel ontwerpen en produceren. De knuffels worden via Peace by Melvin verkocht en de makers konden daarvoor fantastische prijzen winnen.
Omdat de moeder van Melvins vriendin uit Indonesië komt en hem de intense armoede in delen van het land bijzonder raakt, zal de opbrengst aan een project voor kinderen in Indonesië gaan. Het gaat hierbij om kinderen op het Indonesische eiland Flores die – al of niet tijdelijk – opgevangen moeten worden, omdat de thuissituatie dat vereist. Het gaat om gehandicapte-, wees- en  zieke kinderen uit veelal zeer arme gezinnen.
Melvin zal deze keer weer zelf naar het project reizen, ook om te kijken of hij in toekomst nog iets voor deze regio kan betekenen.

Kijk hier om te kijken hoe je mee kan doen en / of wat jij voor het lopende project nog verder kan betekenen.